ส่งข้อความ
Changzhou Leap Machinery Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดรีดแบบเส้นใยเดี่ยว
เครื่องอัดรีดเส้นเดียว
สายการอัดรีดโมโนฟิลาเมนต์
กระบวนการอัดรีดเส้นใยเดี่ยว
เครื่องทำเส้นเดียว
เครื่องอัดรีดหญ้าเทียม
เครื่องเส้นด้ายเดี่ยว
เครื่อง PET Monofilament
สายการอัดรีด PP Monofilament
เครื่องทำเชือก
เครื่องทำแปรง
การอัดรีดสายเบ็ด